Niepoprawna pisownia

na wzajem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nawzajem

Poprawna pisownia