Niepoprawna pisownia

na wzajem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nawzajem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz, który w języku polskim pełni funkcję przysłówka. Używamy go do podziękowania za życzenia i w celu zażyczenia tego samego tej samej osobie. Możemy go również zastosować, gdy chcemy zakomunikować o wykonywaniu czynności przez podmiot zbiorowy – kiedy coś się dzieje obopólnie, wzajemnie.
Nawzajem to dawne połączenie przyimkowe, które niegdyś zapisywane było osobno. Współcześnie natomiast jest to zrost, czyli konstrukcja powstała z połączenia się w miarę upływu lat i ewolucji języka kilku elementów, dawniej samodzielnych. Obecnie w języku polskim zrosty każdorazowo zapisujemy oddzielnie i tak też jest w przypadku powyższego terminu.

Przykłady poprawnej pisowni

Poza możliwością uczenia się od siebie nawzajem introwertycy i ekstrawertycy często odkrywają, że wzajemnie się równoważą.
Europejskie modele jednej ze znanych marek samochodów będą się nawzajem komunikować i ostrzegać przed wszelkim niebezpieczeństwem na drodze.
Moja fundacja zrzesza kobiety, które nawzajem się wspierają.


Niepoprawna pisownia

na w zajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naw zajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nafzajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadzajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawzaiem

Niepoprawna pisownia