Niepoprawna pisownia

łyszwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łyżwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łyrzwa

Niepoprawna pisownia