Poprawna pisownia

sześciu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szeźciu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeździu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sześdziu

Niepoprawna pisownia