Obie konstrukcje można spotkać w tekście pisanym, jednak ich znaczenia są zupełnie różne i nie należy stosować ich zamiennie, gdyż byłby to błąd ortograficzny. Przeczytaj definicję każdego ze słów, a także przykłady zdań, w jakich wskazane jest jego użycie. Dodatkowo pamiętaj, że możesz też zadać naszej redakcji swoje pytanie językowe.

Poprawna pisownia

chociażby

Poprawna pisownia, znaczenie: chociażby to słowo, które w zdaniach może funkcjonować jako partykuła lub spójnik. W pierwszym z wymienionych przypadków informuje ono o dolnej granicy jakiejś wielkości lub też intensywności danego zjawiska, może również sugerować, iż dany składnik jest tylko jednym z wielu opcji lub przykładów. Jako spójnik z kolei powyższy wyraz wzmacnia treść zdania nadrzędnego i przekazuje informację, że sytuacja przedstawiona w zdaniu podrzędnym nie będzie miała lub też nie powinna mieć wpływu na realizację zdania nadrzędnego. Możemy go także użyć w celu przekazania informacji o lekceważeniu wobec określonego wyboru i jednocześnie zasugerowania jednej z opcji.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomóż mi z czymkolwiek, chociażby z myciem okien albo wycieraniem kurzy.
Chociażby cały świat stanął mi na drodze, i tak osiągnę swój cel.
Postanowił, że kupi ten samochód, chociażby miał pracować na dwóch etatach równocześnie.


Poprawna pisownia

chociaż by

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja chociaż by z kolei to zestawienie wyrazu chociaż, który w zdaniach działa jako partykuła (inaczej: przynajmniej, co najmniej, choć) lub spójnik (inaczej: mimo że) ze spójnikiem by. Gdy wyrazy te w wyniku kontekstu zdania występują po prostu obok siebie, nie należy ich łączyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę wreszcie odebrać te dokumenty, chociaż by zdążyć do urzędu musiałbym wcześniej wyjść z pracy.
Powinnam kupić jej prezent urodzinowy, chociaż by to zrobić, muszę jechać na drugi koniec miasta.
Bardzo chciał wreszcie zobaczyć się z siostrą, chociaż by to osiągnąć, musiałby lecieć z trzema przesiadkami.


Niepoprawna pisownia

chociaszby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociarzby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociasz by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociarz by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hociażby

Niepoprawna pisownia