Poprawna pisownia

jutro

Poprawna pisownia, znaczenie: jutro oznacza dzień, który nastąpi po dniu obecnym. Jest to współczesne rozumienie tego słowa, gdyż dawniej odnosiło się do ono do poranka. Blisko związane jest z wyrazem jutrznia, oznaczającym świt, bardzo wczesny poranek. Jutro może być synonimem do kolejnego dnia lub następnego dnia.
Określenie używane był już w językach prasłowiańskich, z których czerpie swój rodowód. Z tego powodu w podobnych formach występuje także w innych językach słowiańskich. Jednocześnie starodawna etymologia uwarunkowała, że jutro należy zawsze pisać przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dam rady już tego dzisiaj zrobić, mam za dużo pracy. Odłożę pozostałe zadania na jutro.
Michał będzie jutro wyjeżdżał do Londynu, więc mamy dzisiaj mnóstwo spraw do załatwienia.
Gdybym wcześniej wiedziała, że jutro będę mieć dzień wolny, kupiłabym bilety do teatru.


Niepoprawna pisownia

jótro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jódro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

judro

Niepoprawna pisownia