Niepoprawna pisownia

lśnioncy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lśniący

Poprawna pisownia