Niepoprawna pisownia

kąbinator

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kombinator

Poprawna pisownia