Niepoprawna pisownia

idjoci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

idioci

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie jest odmienionym w liczbie mnogiej rzeczownikiem idiota. W języku polskim to potoczne określenie kogoś ograniczonego, naiwnego, głupiego. Mówimy tak niekiedy również na osobę niedorozwiniętą, upośledzoną umysłowo, pozbawioną inteligencji.
Wyraz idiota przywędrował do języka polskiego z jednego z dwóch języków – łaciny lub greki. W pierwszym z nich idiota to prostak, osoba niewykształcona. W języku greckim istnieje natomiast termin idiotes, oznaczający osobę, która nie uczestniczy w życiu publicznym, zajmuje się swoimi własnymi sprawami. Bez względu na to, z którego języka wyraz ten został zapożyczony, należy zawsze zapisywać go przez i – zarówno w mianowniku liczby pojedynczej, jak i we wszystkich jego odmienionych formach.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałeś? Jacyś idioci znów zniszczyli ławeczkę w parku.
Moi bracia to prawdziwi idioci – dolali mi farby do szamponu do włosów.
Ci idioci z telekomunikacji znów przecięli jakiś kabel i nie mam internetu.