Poprawna pisownia

łodyżki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łodyrzki

Niepoprawna pisownia