Niepoprawna pisownia

obejrz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obejrzyj

Poprawna pisownia, znaczenie: obejrzyj to forma bezokolicznika obejrzeć – konkretnie jego 2 osoba liczby pojedynczej trybu rozkazującego. Słowo oznacza zalecenie komuś zobaczenia czegoś np. filmu czy jakiegoś przedmiotu. Częstym błędem jest pisanie tego słowa w formie obejrz, lecz z racji na odmiany (obejrzeć, obejrzany) poprawną formą jest obejrzyj. Czasownik ten składa się z dwóch części: przedrostka obe, a także tematu jrzeć nie występującego w trybie rozkazującym, dlatego niepoprawne będzie zapisanie obejrz.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziś jest gala oskarów, obejrzyj sobie bo może Jared Leto dostanie oscara.
Nasz pies ma chyba kleszcza, obejrzyj go dobrze? Ja tam wole tego nie ruszać.
Obejrzałem ostatnio bardzo ciekawy film. Dawno takiego dobrego filmu nie widziałem.


Niepoprawna pisownia

obejż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obejżyj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obejszyj

Niepoprawna pisownia