Poprawna pisownia

subskrypcja

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie subskrypcja wywodzi się z języka łacińskiego. Występował w nim termin subscriptio, oznaczający podpisanie. To właśnie etymologia tego słowa uzasadnia jego pisownię – jako że w języku, z którego pochodzi zapisywane było przez p, my również powinniśmy tak je pisać.
Subskrypcją nazywamy pisemne zobowiązanie się do wykupienia książki, czy też do nabycia akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych. Często jest ona połączona z przedpłatą. W czasach współczesnych, kiedy to sprzedać internetowa staje się coraz bardziej popularna, terminem tym określa się również newsletter, czyli regularnie rozsyłane biuletyny informacyjne, oferty czy reklamy.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli zdecydujesz się na naszą subskrypcję, ceny w naszym sklepie internetowym będą dla Ciebie niższe o 10%.
Jeśli nie chcesz kupować papierowej wersji gazety, zawsze możesz zdecydować się na jej elektroniczną subskrypcję.
Kiedy spróbujesz usunąć z telefonu aplikację z aktywną subskrypcją, zobaczysz komunikat z zapytaniem, czy na pewno chcesz to zrobić.


Niepoprawna pisownia

subskrybcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

supskrypcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

supskrybcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóbskrypcja

Niepoprawna pisownia