Niepoprawna pisownia

nómerycznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numerycznie

Poprawna pisownia