Poprawna pisownia

terapeutyk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

terapełutyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

terapełtyk

Niepoprawna pisownia