Niepoprawna pisownia

lódowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ludowy

Poprawna pisownia