Poprawna pisownia

lesba

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie należy zapisywać to słowo lesba. Wywodzi się ono od pełnej nazwy, jaką jest lesbijka. Zostało ono utworzone od greckiej wyspy Lesbos, a jego obce pochodzenie zachowało się w polskiej pisowni.
Lesba to skrót od słowa lesbijka, które odnosi się do kobiety homoseksualnej, zainteresowanej wyłącznie innymi kobietami w kontekście romantycznym i seksualnym. Czasem używa się względem niej określenia safonka, od starożytnej greckiej poetki Safony z wyspy Lesbos.
Określenie lesba jest nacechowane znaczeniem pejoratywnym, funkcjonuje jako obraźliwe i nie jest akceptowane przez kobiety homoseksualne.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie przeszkadzało jej, jeśli mówili, że jest homoseksualistką, ale nie mogła znieść określenia lesba.
Nie powinnaś mówić o niej lesba. Jej orientacja seksualna nie uprawnia cię do jej obrażania.
To jest lesba! Nie pozwolę, aby moja córka przyjaźniła się z kimś takim, dlatego masz zerwać z nią kontakt.


Niepoprawna pisownia

lezba

Niepoprawna pisownia