Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu. Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie obu słów. Pamiętaj, że z racji na różne znaczenie obu słów nie mogą być one używane zamiennie – użycie niepasującego do kontekstu zdania zawsze będzie błędem językowym!

Poprawna pisownia

ciele

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawne jako forma słowa ciało (miejscownik odpowiadający na pytania: o kim? o czym?). Ciało to organizm ludzki lub zwierzęcy jako całość, zwłoki, tkanki obrastające szkielet człowieka lub zwierzęcia, obiekt lub substancja o określonych właściwościach, w matematyce: dowolny zbiór co najmniej dwóch elementów.

Przykłady poprawnej pisowni

Karol cały wieczór myślał o ciele modelki, którą widział tego dnia na plaży nudystów.
W zdrowym ciele zdrowy duch, więc może rusz się, zamiast zalegać cały dzień przed telewizorem!
Przy ciele denata policjanci znaleźli ostry przedmiot, którym prawdopodobnie ktoś pozbawił go życia.


Poprawna pisownia

cielę

Poprawna pisownia, znaczenie: cielę to młode krowy albo żubra, zaliczane do ssaków, a także zwierząt roślinożernych. W języku potocznym używa się go do określenia osoby, która jest niezaradna i nierozgarnięta. Słowo cielę należy zapisywać przez na końcu. Według zasad polskiej ortografii, nazwy młodych istot rodzaju nijakiego, występujące w mianowniku, a także bierniku liczby pojedynczej, należy zapisywać przez samogłoskę . Doskonałymi przykładami będą: cielę, źrebię, szczenię czy dziecię.

Przykłady poprawnej pisowni

Mojej koleżance, która mieszka na wsi, uciekło cielę na podwórko. Nie mogła go złapać, więc wszyscy starali się jej w tym pomóc.
Dzięki pomocy weterynarza przyszło na świat cielę. Gdyby nie on, prawdopodobnie zwierzę by nie przeżyło.
W gospodarstwie moich znajomych urodziło się ubiegłej nocy nowe cielę. Poród odbył się bez komplikacji.