Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu. Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie obu słów.

Poprawna pisownia

ciele

Poprawna pisownia, znaczenie: organizm ludzki lub zwierzęcy jako całość, zwłoki, tkanki obrastające szkielet człowieka lub zwierzęcia, obiekt lub substancja o określonych właściwościach, w matematyce: dowolny zbiór co najmniej dwóch elementów.


Poprawna pisownia

cielę

Poprawna pisownia, znaczenie: małe, młode przeżuwaczy, np. krowy, łani, potocznie osoba głupawa lub nieenergiczna.