Poprawna pisownia

nie najgorsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienaj gorsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajgorsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie naj gorsi

Niepoprawna pisownia