Poprawna pisownia

przestój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przestuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżestój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszestój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przeztój

Niepoprawna pisownia