Poprawna pisownia

wajcha

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wajcha należy zapisywać przez ch. Jego pisownię można wytłumaczyć za pomocą dwóch zasad. Po pierwsze, jest to zapożyczenie z języka niemieckiego, od wyrazu Weiche, a w polszczyźnie wszystkie zapożyczenia muszą być zapisywane w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginału. Po drugie, ch zapisujemy w wyrazach, które posiadają pokrewne słowa, pozwalające na wymianę głoski na sz. W tym przypadku jest to para wajchawajsze.
Wajcha to potoczna nazwa na dźwignię, czasem też korbę, albo inny ruchomy element jakiegoś urządzenia, który służy do jego obsługi i nastawienia. Może również odnosić się do zwrotnicy kolejowej lub tramwajowej.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamta wajcha służy do uruchomienia całej maszyny, więc zacznij od jej przestawienia.
Zepsuła się wajcha, która jest mi potrzebna do sterowania urządzeniami w mojej pracy.
Gdyby działo się coś złego, pociągnij za tamtą czerwoną wajchę bezpieczeństwa.


Niepoprawna pisownia

wajha

Niepoprawna pisownia