Niepoprawna pisownia

organiźmie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

organizmie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo organizmie jest odmienionym rzeczownikiem organizm. Oznacza żywą istotę, która może funkcjonować samodzielnie, a jej poszczególne części składowe współpracują harmonijnie. Nazywa się tak również ciało zwierzęcia lub człowieka. W przenośni może oznaczać każdą złożoną strukturę, która została zbudowana ze współdziałających elementów.
Rzeczownik organizmie należy zapisywać z końcówką -izmie. Jest to zgodne z zasadą, że jeśli w mianowniku rzeczownik kończy się na -izm, podczas odmiany nie pojawia się jego zmiękczenie. Jedynie w wymowie zmiękczenie powinno się pojawić, choć językoznawcy dopuszczają także możliwość wypowiadania zgodną z zapisem. W podobny sposób odmieniają się także inne rzeczowniki, np. dichroizmdichroizmie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie spodziewał się wcześniej, że w jego organizmie drzemie aż tyle pokładów ukrytej siły i energii.
Lekarze ocenili, że w jej organizmie pojawił się nowotwór i zdecydowali o jego chirurgicznym usunięciu.
Kiedy w organizmie brakuje podstawowych mikroelementów, zachodzą w nim niekorzystne zmiany.


Niepoprawna pisownia

organiśmie

Niepoprawna pisownia