Choć oba wyrażenia występują w słowniku języka polskiego, a co więcej, brzmią identycznie, ich znaczenia różnią się i nie powinniśmy stosować ich zamiennie. Popularniejszy w użyciu, a więc poprawny w większości przypadków będzie wariant stróż, jednak mimo to przeczytaj poniższe definicje, a także zapoznaj się z przygotowanymi przez naszą redakcję przykładami zdań z oboma wariantami, a nie popełnisz błędu polegającego na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu zdania. Pamiętaj również, że w sekcji komentarzy możesz zadać naszej redakcji swoje pytanie językowe.

Poprawna pisownia

struż

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot struż pochodzi od czasownika strugać i jest formą odmienioną w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Można używać go wymiennie z wyrazem strugaj. Strugać oznacza: wycinać coś z kawałka drewna za pomocą ostrego narzędzia, a także ścinać z drewna podłużne wióry żeby wygładzić jego powierzchnię lub też by nadać mu odpowiedni kształt.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten fragment struż wyjątkowo dokładnie, bo musi być idealny.
Struż proszę nieco uważniej, za chwilę się skaleczysz.
Nie zastanawiaj się, tylko struż – Twojej dziewczynie z pewnością spodoba się ta figurka.


Poprawna pisownia

stróż

Poprawna pisownia, znaczenie: stróżem z kolei określamy osobę pilnującą czegoś lub kogoś, czyjegoś opiekuna oraz obrońcę.

Przykłady poprawnej pisowni

Stróż w mojej szkole został napadnięty i okradziony.
Szpitalny stróż powstrzymał napastnika, który chciał wejść na teren kliniki z bronią w ręce.
Mój starszy brat zawsze jawił mi się jako mój obrońca i stróż.


Niepoprawna pisownia

strurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

strórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

strusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

strósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztruż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztróż

Niepoprawna pisownia