Poprawna pisownia

linii najmniejszego oporu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najmniejszej linii oporu

Niepoprawna pisownia