Poprawna pisownia

babci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bapci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

babcii

Niepoprawna pisownia