Niepoprawna pisownia

sceneri

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

scenerii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo sceneria w języku polskim oznacza krajobraz lub dekoracje, które tworzą plastyczne tło dla akcji filmu lub sztuki. Scenerią można też określić miejsce lub okoliczności, w których coś po prostu się dzieje.
Sceneria jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej. Natomiast forma scenerii jest postacią, jaką przybiera ten rzeczownik w odmianie, w przypadku dopełniacza, celownika i miejscownika.
Zgodnie z zasadą ortograficzną, końcówkę składającą się z podwójnego i, czyli -ii piszemy zwykle po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na –ia. Są to wyrazy zapożyczone takie jak: galeria czy historia.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten film miał kilka ciekawych scenerii: pełne morze i niekończąca się pustynia.
Jakie funkcje spełnia ten zaawansowany optymalizator scenerii w twoim nowym telefonie?
Dekoracje towarzyszące scenerii tego niezwykłego filmu, były naprawdę na światowym poziomie.


Niepoprawna pisownia

scenerji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

scenerjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcenerii

Niepoprawna pisownia