Niepoprawna pisownia

potenga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potęga

Poprawna pisownia