Niepoprawna pisownia

potenga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potęga

Poprawna pisownia, znaczenie: potęga to w matematyce działanie, polegające na pomnożeniu danej liczby przez samą siebie, a także wynik tego działania. Jednocześnie jest to siła, możliwości, zdolności, które pozwalają coś osiągnąć. Może odnosić się również do pozycji albo osiągnięcia, które już zapewniły komuś władzę czy szacunek.
Poprawnym zapisem jest potęga. Wynika ona z zasady języka polskiego, mówiącej, że jeśli w wyrazie występuje spółgłoska zwarta, taka jak b, d, g, k, p lub t, należy zawsze umieszczać przed nią ę. W tym przypadku jest to głoska g.

Przykłady poprawnej pisowni

Prawdziwa potęga czeka na niego dopiero za kilka lat, kiedy już obejmie władzę po ojcu.
Nigdy nie potrafił policzyć w pamięci, ile będzie wynosiła czwarta potęga jakiejś liczby.
Według niej potęga była wszystkim, do czego warto było dążyć, dlatego zajęła się polityką.