Poprawna pisownia

konto

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz konto w języku polskim jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego – to konto. Oznacza przede wszystkim rachunek bankowy, ale także dostęp do serwera, portalu online czy pocztę elektroniczną. W znaczeniu przenośnym posiadanie czystego konta oznacza bycie fair, uczciwym.
Słowo konto jest zapożyczeniem i wywodzi się od angielskiego wyrazu account. Od tego też uzależniona jest jego poprawna pisownia przez on. I tak połączenie on piszemy zawsze w wyrazach zapożyczonych, gdy występuje przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi p, b, t, d, c, ć, dź, k, g. W przypadku wyrazu konto cząstka on występuje przed –t.

Przykłady poprawnej pisowni

W wyborach prezydenckich zagłosujemy na Kowalskiego, ponieważ jako jedyny ma czyste konto polityczne.
Moje konto w banku zostało nagle i bez uprzedzenia zablokowane.
Dlaczego twoje konto na Facebooku nie działa? Wyjaśniałeś tę sprawę?


Niepoprawna pisownia

kąto

Niepoprawna pisownia