Poprawna pisownia

haracz

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy opłatę, która została wymuszona przy użyciu gróźb lub też siły. Jest to także nazwa podatku nakładanego na osoby, niebędące muzułmanami w krajach muzułmańskich.
W języku polskim obowiązuje reguła, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia zazwyczaj zapisujemy przez h i tak też jest w przypadku omawianego słowa, choć jego etymologia (chcharadż – tur. pogłówne, danina) wskazywałaby na zapis przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Zgodnie z tradycją podczas uroczystości na rynku w Krakowie Lajkonik odbiera symboliczny haracz od prezydenta miasta.
Aby odblokować dostęp do ważnych dla firmy plików, hakerzy zażądali haraczu.
Z ustaleń śledczych wynika, że haracz gangowi musiały płacić zarówno firmy korzystające z jego usług, jak i te wiedzące o ich przestępczej działalności.


Niepoprawna pisownia

characz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charadż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haradż

Niepoprawna pisownia