Obie formy mogą być poprawne, przeczytaj poniższe opracowanie i zdecyduj, która będzie właściwa w Twoim przypadku.

Poprawna pisownia

lekkostrawny

Poprawna pisownia, znaczenie: pisowni łącznej używamy, jeśli chcemy w ten sposób opisać trwałą cechę posiłku, na przykład: Ten posiłek jest lekkostrawny.


Poprawna pisownia

lekko strawny

Poprawna pisownia, znaczenie: używamy zapisu rozdzielnego, gdy słowo nie odnosi się do cech na stałe przypisanych do konkretnego obiektu, na przykład: Dziś zjadłem lekko strawny posiłek.