Poprawna pisownia

nade mną

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, w skład którego wchodzi przyimek nade (który jest formą wyrazu nad) oraz zaimek osobowy mną. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać osobno. Dotyczy ona również powyższego sformułowania. Wszelkie próby zapisu łącznego oraz próby skrócenia swoistej wyłącznie dla tego wyrażenia formy przyimka nade są oczywiście błędem.
Zwrot nade mną oznacza położenie lub ruch kogoś lub czegoś powyżej osoby mówiącej. Określa się tak również sytuację, gdy ktoś pracuje na stanowisku wyższym niż osoby mówiącej.

Przykłady poprawnej pisowni

Od kiedy pracuje nade mną, absolutnie nie możemy się ze sobą dogadać.
Podniosłam głowę akurat by ujrzeć przelatujący nade mną helikopter medyczny.
Przez kilka lat byłam w związku z osobą, która znęcała się nade mną fizycznie i psychicznie.


Niepoprawna pisownia

nademną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nademnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nade mnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na demną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na demnom

Niepoprawna pisownia