Poprawna pisownia

nade mną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nademną

Niepoprawna pisownia