Poprawna pisownia

a jakże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ajak że

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ajakże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a jagże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a jak że

Niepoprawna pisownia