Poprawna pisownia

Jadzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Jadzii

Niepoprawna pisownia