Niepoprawna pisownia

lekcewarzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekceważy

Poprawna pisownia