Choć oba sformułowania brzmią niemal identycznie, a co więcej – wywodzą się od tego samego słowa źródłowego, to nie należy stosować ich zamiennie, gdyż stanowią jego inne postacie deklinacyjne. Rzeczownikiem bazowym jest tutaj decyzja – czyli postanowienie, zamiar czy też rozstrzygnięcie. Zapoznaj się z poniższymi wyjaśnieniami i przykładami praktycznego użycia, a nie popełnisz błędu polegającego na użyciu formy słowa niepasującej do kontekstu zdania. W razie wątpliwości pamiętaj o możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

decyzjom

Poprawna pisownia, znaczenie: forma decyzjom to wyraz podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. W języku polskim obowiązuje zasada, która nakazuje, by takie figury deklinacyjne były zawsze kończone na -om.

Przykłady poprawnej pisowni

Pracownicy naszej firmy chcą zorganizować protest przeciwko nowym decyzjom i obostrzeniom, wprowadzanym przez radę nadzorczą.
Decyzjom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Walka została wygrana tylko dzięki mądrym decyzjom głównego dowódcy.


Poprawna pisownia

decyzją

Poprawna pisownia, znaczenie: decyzją to z kolei słowo źródłowe odmienione w narzędniku liczby pojedynczej. Zgodnie z zasadami pisowni polskiej odmienione w ten sposób rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego przyjmowały za każdym razem końcówkę .

Przykłady poprawnej pisowni

Długo zwlekałam z decyzją, jednak w końcu dałam mu odpowiedź, jakiej oczekiwał.
Nie ociągaj się z decyzją, po prostu wybierz jakieś buty.
Zgodnie z decyzją kierownika zmiany, jutro wszyscy przychodzimy do pracy pół godziny później.