W języku polskim występuje zarówno sformułowanie karzą jak i każą. Są to homofony, czyli wyrazy o identycznym brzmieniu, jednak o różnych znaczeniach. Nie należy zatem stosować ich wymiennie, a poznać znaczenie każdego z nich. W poznaniu różnic nieocenione będą definicje i przykłady dla obu słów, znajdujące się poniżej, jak również możliwość zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

karzą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz karzą to czasownik przechodni niedokonany karać odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie teraźniejszym. Karać to inaczej: wymierzyć karę, upomnienie lub wprowadzić sankcję. Warto zwrócić uwagę na zachodzącą pomiędzy formą odmienioną karzą a formą podstawową karać oboczność rz:r, uzasadniającą jednocześnie pisownię tego dwuznaku.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego rodzice bardzo surowo karzą go za najmniejsze przewinienie.
Sądy w tym kraju karzą bardzo łagodnie.
Często widuję u niego siniaki – myślisz, że to rodzice karzą go w ten sposób?


Poprawna pisownia

każą

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie każą to czasownik nieprzechodni modalny kazać, który został odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie teraźniejszym. Kazać to inaczej: wydawać polecenie, rozkaz, zmusić kogoś do zrobienia czegoś. W języku staropolskim czasownik ten oznaczał również: głosić kazanie. Czasownik każą należy zawsze zapisywać przez ż ze względu na zachodzącą w formie podstawowej oboczność ż:z.

Przykłady poprawnej pisowni

Rodzice każą mi codziennie być w domu przed 22.
Władze mojej firmy każą, by pracownicy codziennie wpisywali się na listę obecności.
Nauczyciele każą nam się uczyć na bieżąco, jednak w żaden sposób tego nie weryfikują.


Niepoprawna pisownia

karzom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

każom

Niepoprawna pisownia