Niepoprawna pisownia

kszcicie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrzcicie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krzcicie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chżcicie

Niepoprawna pisownia