Niepoprawna pisownia

rozumisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozumiesz

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe wyrażenie jest odmienioną w pierwszej osobie liczby pojedynczej formą czasownika rozumieć. Należy zapamiętać, że jedyną poprawną formą jej zapisu jest pisownia z wykorzystaniem połączenia samogłosek i oraz e – nie wyłącznie przez samo i (rozumisz). Jeżeli będziemy mieć wątpliwości co do odpowiedniej pisowni tego czasownika, warto skojarzyć, że również w bezokoliczniku (i innych formach deklinacyjnych) występuje połączenie tych dwóch samogłosek.
Rozumieć to inaczej interpretować coś, pojmować oś, mieć świadomość mechanizmów zdarzeń. Możemy tak również nazwać usłyszenie czegoś, co zostało powiedziane.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy rozumiesz, o czym jest mowa w tym wierszu? Bo ja zupełnie nie potrafię go zinterpretować.
Jeśli rozumiesz wszystkie postanowienia tej umowy, to możesz ją spokojnie podpisać.
Dopiero kiedy powiesz że rozumiesz wszystkie zadania z tego działu, będziemy mogli przejść do kolejnego.


Niepoprawna pisownia

rozómiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumjesz

Niepoprawna pisownia