Choć oba sformułowania występują w słowniku języka polskiego, a ich brzmienie i znaczenie są nieco podobne, stanowią one oddzielne części mowy i nie należy używać ich zamiennie. Przeczytaj poniższe wyjaśnienia, a dowiesz się w jakich sytuacjach funkcjonuje każde z tych słów. Pamiętaj również, że w razie jakichkolwiek wątpliwości masz możliwość zadania naszej redakcji swoich pytań językowych.

Poprawna pisownia

bieg

Poprawna pisownia, znaczenie: bieg to rzeczownik, którym określamy poruszanie się przez krótkie i szybkie podskoki. Jest to także synonim postępowania, rozwoju procesu bądź zdarzenia, prądu lub nurtu wody. Biegiem nazywamy również konkurencję sportową, w której chodzi o jak najszybsze dobiegnięcie do mety, przełożenie w skrzyni biegów, a także ciąg stopni połączonych ze sobą.

Przykłady poprawnej pisowni

Zapisałem się na mój pierwszy dziesięciokilometrowy bieg.
Bieg w pogoni za uciekającym dzieckiem sprawił, że zmęczyłam się bardziej niż powinnam.
Wolny bieg to inaczej trucht.


Poprawna pisownia

biegł

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie biegł to czasownik biegać odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym i w rodzaju męskim. Czasownikiem tym określamy przemieszczanie się szybkimi krokami, podczas których następuje oderwanie obu nóg od ziemi. W języku potocznym biegać to inaczej często gdzieś chodzić, żyć aktywnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Paweł biegł spokojnym, równym tempem, nie oglądając się na innych.
Biegł na tramwaj, obliczając w myślach, ile zajmie mu ewentualne dotarcie do pracy piechotą.
Biegł za nią, licząc, że pozwoli mu jeszcze raz się wytłumaczyć.