Poprawna pisownia

zwariowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

swariowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwarjowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z wariowane

Niepoprawna pisownia