Ponieważ przede wszystkim jest wyrażeniem przyimkowym to zgodnie z zasadami ortografii zapisujemy ten zwrot zawsze rozdzielnie, zawsze przez „rz” ponieważ następuje ono po literze „p”, co wynika z kolejnej reguły pisowni.

Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot używany, kiedy mamy intencję zwrócenia szczególnej uwagi na to, co jest naszym zdaniem informacją kluczową, szczególnie wartą zaakcentowania. Synonimami przede wszystkim są w szczególności i głównie.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzeba przede wszystkim ustalić skąd pochodzi wyciek, dopiero wtedy będziemy w stanie dobrać właściwy sposób naprawy.
Przede wszystkim dobrze najedz się przed ćwiczeniami – w przeciwnym razie szybko zabraknie Ci energii.
Cały dzień spędziliśmy w Warszawie przede wszystkim przesiadując w kawiarni przy Placu Zbawiciela.


Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia