Poprawna pisownia

od razu

Poprawna pisownia, znaczenie: bezzwłocznie, w tej chwili, momentalnie, natychmiast oraz bardzo szybko.


Niepoprawna pisownia

ot razu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia