Niepoprawna pisownia

kretens

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kredens

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kredęs

Niepoprawna pisownia