Poniższe wyrazy są odmienionymi w dopełniaczu liczby mnogiej formą rzeczownika rodzaj. Nazywamy tak tym, gatunek lub odmianę czegoś. Dla biologów rodzaj to grupa obejmująca gatunki blisko spokrewnione, podrzędna względem rodziny, z kolei językoznawcy określają tak cechę rzeczownika, która wpływa na jego końcówkę podczas deklinacji oraz na końcówki i formy innych części mowy, które występują w zdaniu obok danego rzeczownika. We współczesnej polszczyźnie dopuszcza się stosowanie obu form powyższego wyrazu. Należy jednak zaznaczyć, że jedynie forma rodzajów może być używana zarówno w mowie potocznej, jak i oficjalnej. Rodzai z kolei powinno być używane wyłącznie potocznie.

Poprawna pisownia

rodzai

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna wyłącznie w mowie potocznej.

Poprawna pisownia

rodzajów

Poprawna pisownia, forma poprawna w każdych okolicznościach rekomendujemy stosowanie wyłącznie jej.

Przykłady poprawnej pisowni

Na pikniku militarnym zaprezentowano bardzo dużo rodzajów broni – zarówno palnej, jak i broni białej.
Hej! Których rodzai lodów nie lubisz? Zastanawiam się, jakie kupić.
Każdy nowy samochód to ponad 30 rodzajów materiałów nadających się do ponownego wykorzystania.
Znam ponad 300 rodzai tej konstrukcji, ale takiego wynalazku nigdy jeszcze nie widziałem.


Niepoprawna pisownia

rodzaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rodzaii

Niepoprawna pisownia