Choć oba wyrazy oznaczają coś zupełnie innego, to ze względu na zbliżone brzmienie są stosunkowo często mylone przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy językowej. Aby nie zaliczać się do tej grupy osób warto zapoznać się ze znaczeniem każdego ze słów – pomocne w tym będą przygotowane przez naszą redakcję definicje i przykłady, jednak gdyby okazały się one niewystarczające przypominamy, że nasza redakcja aktywnie odpowiada na pytania użytkowników pozostawione w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

surogatka

Poprawna pisownia, znaczenie: surogatką nazywamy inaczej zastępczą matkę – kobietę, która nosi zapłodnioną in vitro komórkę jajową innej kobiety, która najczęściej nie może zajść w ciążę. Określenie surogatki pochodzi z języka łacińskiego, w którym termin subrogatio oznacza zastąpienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Przez ostatnie miesiące ciąży surogatka mieszkała wraz z rodzicami dziecka, które nosiła.
Znana piosenkarka oficjalnie potwierdziła, że jej dziecko urodziła surogatka.
Nie mogąc mieć dzieci, doskonale wiedziała, że rozwiązaniem jej problemu może być surogatka.


Poprawna pisownia

surykatka

Poprawna pisownia, znaczenie: surykatka to z kolei mały, drapieżny ssak. Zamieszkuje on tereny Afryki, a w szczególności pustynię Kalahari. Polskie określenie surykatki pochodzi ze spolszczenia łacińskiej głównej nazwy gatunkowej tego zwierzęcia, czyli Suricata suricatta.

Przykłady poprawnej pisowni

Surykatka jest wszystkożerna – choć je głównie owady, niekiedy atakuje ptaki, gady czy też ssaki.
Mało kto wie, że surykatka jest bardziej odporna na jad niektórych gatunków węży i skorpionów niż inne zwierzęta.
Surykatka średnio żyje około siedmiu lat.


Niepoprawna pisownia

sórykatka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sórogatka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

surygatka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

surokatka

Niepoprawna pisownia