Określenia niedługo oraz nie długo są poprawnie zapisane, jednak należy ich używać w różnych sytuacjach, ponieważ mają nieco inny kontekst.

Poprawna pisownia

niedługo

Poprawna pisownia, znaczenie: niedługo oznacza stan, opisuje, że coś wydarzy się w krótkim czasie od chwili wypowiedzi albo trwało przez krótki czas. Jest zapisane zgodnie z zasadą języka polskiego, która mówi, że należy zapisywać partykułę “nie” łącznie z przysłówkami.

Przykłady poprawnej pisowni

Niedługo później przybyli do miasta, w którym wszystko wydawało się większe, piękniejsze i szybsze.
Cała ta sytuacja trwała niedługo, ale i tak wydała się im przerażająca i nie chcieli do niej wracać.
Ta naprawa niedługo się skończy, więc będziemy mogli zająć się naszymi zwykłymi sprawami.


Poprawna pisownia

nie długo

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie długo powinno być wykorzystywane w wyjątkowych sytuacjach, w których ukazuje kontrast i uwypukla przeciwieństwa. Wymaga uzupełnienia przez kolejne zdanie lub jego część, które dokładnie wykaże tę różnicę.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie długo, ale bardzo krótko zajęła im wędrówka przez las, pomimo ciężkich plecaków, które nieśli.
To potrwa nie długo, ale całe wieki, jeśli będziesz się tak bardzo ociągał, jak do tej pory.
Ile razy mam powtarzać, że to potrwa nie długo, a zaledwie parę chwil i nie macie się czym przejmować?


Niepoprawna pisownia

nie dugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dłógo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedłógo

Niepoprawna pisownia