Niepoprawna pisownia

żut

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzut

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie ma wiele różnych znaczeń. Mówimy tak na wprawienie w ruch jakiegoś przedmiotu, przy użyciu w tym celu pewnej siły, również na gwałtowny skok, czy też energiczny i szybki ruch ręką, nogą lub głową. Rzutem nazywamy także kolejny epizod choroby – przewlekłej lub ostrej, zakaźnej. Terminem tym określa się dodatkowo punkt przecięcia prostej rzutującej z płaszczyzną, odwzorowanie jakiegoś przedmiotu w odpowiedniej skali na na płaszczyźnie czy innej powierzchni, szkic, plan, program czegoś, a także narysowany przekrój jakiejś rzeczy czy budynku.
Jedyną poprawną formą zapisu tego rzeczownika jest pisownia przez rz. Jako że w tym przypadku jest to głoska niewymienna (czyli w żadnym wyrazie pokrewnym ani w innej formie tego samego wyrazu nie wymienia się na r), pisownię tę należy po prostu zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

W kategorii rzutu młotem kobiet to Polka osiągnęła najlepszy wynik.
Przez poranne korki tylko rzutem na taśmę udało mi się zdążyć na pociąg.
Nie cierpię rzutowania. Spójrz, mój rzut wcale nie przypomina oryginalnego przedmiotu.


Niepoprawna pisownia

rzót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żót

Niepoprawna pisownia