Niepoprawna pisownia

krengosłup

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kręgosłup

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kręgosup

Niepoprawna pisownia