Poprawna pisownia

papież

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo papież należy zawsze zapisywać przez ż na końcu. Można to wytłumaczyć na podstawie ogólnej zasady ortograficznej, która mówi, iż jeśli istnieje możliwość wymiany ż na s, ź, z, dz, h, g w wyrazie pokrewnym do omawianego, należy zawsze używać z z kropką. W przypadku słowa papież istnieje pokrewny wyraz papieski, czyli następuje wymiana ż na s.
Papież to w Kościele katolickim następca świętego Piotra, pełniący obecnie funkcję głowy kościoła (Stolicy Apostolskiej), a jednocześnie biskup Rzymu, prymas Italii i suweren Watykanu. Tytuł ten został wprowadzony do języka polskiego dzięki podobnemu, czeskiemu słowu papež. Pochodzi od starożytnego łacińskiego określenia pontifex maximus. Tytuł jest również używany w innych wyznaniach chrześcijańskich (np. w kościele koptyjskim).

Przykłady poprawnej pisowni

Od 2013 roku papieżem Kościoła katolickiego jest Franciszek, następca Benedykta XVI.
Jednym z najsłynniejszych ojców świętych w ciągu wszystkich stuleci stał się polski papież Jan Paweł II.
Pierwszy papież to święty Piotr, który był także pierwszym spośród Dwunastu Apostołów.


Niepoprawna pisownia

papierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

papiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

papjeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

papjesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

papjerz

Niepoprawna pisownia