Poprawna pisownia

parafii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym zapisem jest parafii z dwoma -ii na końcu. Słowo to pochodzi z języka greckiego, a zgodnie z zasadami języka polskiego, wyrazy obcego pochodzenia, które w podstawowej formie kończą się na -ia (jak parafia) zapisujemy przez dwa -ii na końcu podczas odmiany. Ma to również związek z tym, że występuje tam spółgłoska wargowa f.
Parafia jest to najmniejsza jednostka administracyjna w kościele, którą zarządza proboszcz. Nazywa się tak również kancelarię parafialną, kościół parafialny czy ogół parafian, czyli osób przynależnych do konkretnej wspólnoty kościelnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Heniek nie uczestniczy w życiu parafii, ponieważ nie jest osobą wierzącą i raczej unika kościołów.
Na terenie parafii znajduje się kościół zbudowany w stylu gotyckim, który przyciąga wielu miłośników architektury.
W tym roku z naszej parafii na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy wyruszyło bardzo wielu wiernych.


Niepoprawna pisownia

parafi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parafji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parafjii

Niepoprawna pisownia