Słowa niezgodne lub nie zgodne są poprawne, jednak ich stosowanie zależy przede wszystkim od kontekstu, w jaki występują.

Poprawna pisownia

nie zgodne

Poprawna pisownia, znaczenie: nie zgodne to wyraz stosowany tylko wyjątkowo. Oznacza, że coś stoi w sprzeczności z jakimiś zasadami albo innymi cechami, ale także może uwydatniać pewien stan. Opisuje stan, który jest wyjątkowy i wymaga podkreślenia oraz dokładnego wyjaśnienia, jaki jest dany przedmiot, człowiek kub sytuacja.

Przykłady poprawnej pisowni

Te dwie dziewczyny wydają się nie zgodne, ale niemal czytające sobie w myślach.
Biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte zasady, jego działania były z nimi nie zgodne, lecz stojące w sprzeczności.
Jego córki są nie zgodne, tylko nierozłączne, z czego jest bardzo dumny i zadowolony.


Poprawna pisownia

niezgodne

Poprawna pisownia, znaczenie: niezgodne to wyraz używany częściej i zapisany zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni partykuły nie z przymiotnikami, czyli łącznie. Oznacza brak zgodności z innymi cechami lub zasadami. Nie wymaga dokładnego opisywania danej cechy, po prostu przedstawia konkretny stan.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli twoje pomysły będą niezgodne z ich pomysłami, nie przejmuj się, tylko rób swoje.
Jej postępowanie było niezgodne z ogólnie panującymi w tej małej społeczności zasadami.
Za niezgodne z naszymi oczekiwaniami działania raczej nie zostaniesz pochwalony i nagrodzony.