Oba wyrazy są poprawne, jednak mają zupełnie inne znaczenie i nie mogą być wykorzystywane zamiennie, a jedynie z własnym kontekstem. Zapoznaj się definicjami i przykładami poniżej i na tej podstawie zadecyduj, która pisownia będzie odpowiednia w Twoim przypadku.

Poprawna pisownia

kłuć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kłuć to jedna z form bezokolicznika wyrazu ukłuć, pojawiająca się w czasie niedokonanym. Oznacza działanie, mające na celu przebicie czegoś albo wywołanie bólu. Pisownia tego słowa może być uwarunkowana faktem, że podczas odmiany przyjmuje on formę kłuje, czyli charakterystyczną końcówkę -uje, w jakiej zawsze występuje u.

Przykłady poprawnej pisowni

Ukłucie może spowodować wystąpienie krwawienia.
Ludzie nie lubią być kłuci, dlatego często unikają okresowych badań krwi.
Przestań mnie kłuć palcem w bok, to bardzo nieprzyjemne i nie wiem, czemu to robisz.
Coś musi go kłuć w bucie, skoro tak dziwnie idzie. Ciekawe, czemu jeszcze tego nie wysypał.
Co może oznaczać kłucie w lewym boku? Bardzo mnie niepokoi, czuję je cały dzień.


Poprawna pisownia

kłóć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kłóć to tryb rozkazujący wyrazu kłócić się. Oznacza ostrą wymianę zdań, spór. Poprawna pisownia tego wyrazu przez ó wynika z jego staropolskiej etymologii koltьńa.

Przykłady poprawnej pisowni

Pokłóciliśmy się o drobnostkę.
Marek znowu kłóci się ze swoją żoną, ostatnio im się nie układa.
Nie kłóć się z nim! Nie możecie wymieniać swoich opinii w sposób bardziej kulturalny?
A kłóć się z nią, kłóć, ile tylko chcesz. Ja umywam ręce od waszych ciągłych sporów.
Nie kłóć się z babcią, to bardzo nieładne zachowanie. Musisz ją natychmiast przeprosić.