Obie formy są poprawne, zależą jednak od kontekstu zdania. Nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zapoznaj się definicjami i przykładami poniżej i na tej podstawie zadecyduj, która pisownia będzie odpowiednia w Twoim przypadku.

Poprawna pisownia

kłuć

Poprawna pisownia, znaczenie (kłuć): przebijać czymś ostro zakończonym, ranić przez ukłucie, ostro boleć.

Przykłady poprawnej pisowni

Ukłucie może spowodować wystąpienie krwawienia.
Ludzie nie lubią być kłuci, dlatego często unikają okresowych badań krwi.


Poprawna pisownia

kłóć

Poprawna pisownia, znaczenie (kłócić): doprowadzać do kłótni, niezgody; kłócić się.

Przykłady poprawnej pisowni

Pokłóciliśmy się o drobnostkę.
Marek znowu kłóci się ze swoją żoną, ostatnio im się nie układa.